Sở GDĐT: thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn

THÔNG BÁO

danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn

-------------------------------------

Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-SNV ngày 02/11/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 2722/KH-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021, căn cứ vào kết quả của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 67, trong đó có 63 trường hợp đủ điều kiện dự tuyển, 04 trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển. (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, hình thức phỏng vấn:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 12/12/2020.

- Địa điểm: Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung: Hướng dẫn nội dung, hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn:

a. Địa điểm: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, địa chỉ: 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

b. Thời gian tiến hành: Từ ngày 26/12/2020 đến 27/12/2020:

- 07 giờ 00 phút, ngày 26/12/2020: Thí sinh nghe sinh hoạt quy chế kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

- 08 giờ 30 phút, ngày 26/12/2020: Bắt đầu kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

- 13 giờ 00 phút, ngày 26/12/2020: Tiếp tục tiến hành kiểm tra cho đến khi kết thúc.

Trên đây là thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

Tải thông báo tại đây!

Tải danh sách

PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 1422
 • Trong tuần: 16930
 • Tất cả: 7982697
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT