Trường MN Thái Chánh


I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

Trường mầm non bán công Thái Chánh được thành lập sau ngày giải phóng miền Nam (1975) điểm trường nằm trong khu vực nhà thờ Tây Ninh, trước đây là trường học công giáo. Sau đó trường Mẫu giáo Thái Chánh chuyển ra khỏi nhà thờ năm 1991, rời về địa chỉ 205 đường 30/4 khu phố 4 Phường 2 – Thị xã Tây Ninh (hiện nay là Thành phố Tây Ninh)

Từ năm thành lập trường thuộc hệ thống mẫu giáo công lập, đến năm 2004 trường chuyển từ trường mẫu giáo bán công Thái Chánh sang trường mầm non bán công Thái Chánh. Năm 2000 trường chuyển sang hệ bán công, tháng 9 năm 2007 trường đạt chuẩn quốc gia. Tháng 03 năm 2008 trường chuyển sang hệ công lập.

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

*Giai đoạn : 2002-2003

  - Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Ngọc Yến;

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Minh Trang

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Hiền

  Cơ sở vật chất của trường có 12 phòng học; Tổng số: gần 500 học sinh.

*Giai đoạn : 2003-2004

  - Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Ngọc Yến;

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Minh Trang

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Hiền

  Cơ sở vật chất của trường có 12 phòng học; Tổng số: gần 500 học sinh.

*Giai đoạn : 2004-2005

  - Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Ngọc Yến;

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Minh Trang

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Hiền

  Cơ sở vật chất của trường có 12 phòng học; Tổng số: gần 500 học sinh.

*Giai đoạn : 2005 đến năm 2007

  - Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Ngọc Yến;

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Minh Trang

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Hiền

  Cơ sở vật chất của trường có 12 phòng học; Tổng số: gần 500 học sinh.

  Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước dưới sự chỉ đạo của ngành giáo dục từ Sở Giáo dục & Đào tạo đến Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Trường Mầm non Bán công Thái Chánh phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn năm 2002-2005.

  Trường đã hoàn chỉnh các tiêu chuẩn và  được công nhận chuẩn Quốc gia vào năm 9/2007.

  Một số hình ảnh về buổi Lễ Công nhận trường Đạt chuẩn Quốc Gia.
    Hiện nay Trường mầm non Thái Chánh đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Tin mới