Trường MN Hiệp Ninh


I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

Trường Mầm non Hiệp Ninh được thành lập từ năm 1978, nằm trên địa bàn Hiệp Ninh với tên gọi trường mẫu giáo Hiệp Ninh thuộc địa phận huyện Hòa Thành Tây Ninh. Năm 2003 theo quyết định Số: 207/QĐ - CT của UBND Thị xã ngày 04/09/2013 trường mẫu giáo Hiệp Ninh được đổi tên thành trường mầm non Hiệp Ninh tọa lạc tại khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Thị xã Tây Ninh nay là Thành phố Tây Ninh, số điện thoại: 0663.6288600. Những năm đầu mới thành lập trường có 03 lớp, 1 lớp mầm, 1 lớp chồi và 1 lớp lá, tổ chức dạy 1 buổi. Do nhu cầu dân cư phát triển trên địa bàn, được sự đồng ý của UBND Thành phố và UBND phường Hiệp Ninh cho trường mở rộng diện tích đất. Sở giáo dục và Phòng giáo dục đào tạo Thành phố đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Năm 2006 trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ1.

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

*Giai đoạn : 1978 -1989

  - Hiệu trưởng: Lê Thị Hương

  Cơ sở vật chất của trường có 04 phòng học.

*Giai đoạn : 1989 - 1992

  - Hiệu trưởng: Bùi Thị Kim Đơn

 Cơ sở vật chất của trường có 06 phòng học.

*Giai đoạn : 1992 - 2004

  - Hiệu trưởng: Bùi Thị Kim Đơn

  - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hạnh

 Cơ sở vật chất của trường có 06 phòng học.

  *Giai đoạn : 2005 - 2012:

  - Hiệu trưởng: Bùi Thị Kim Đơn

  - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hạnh

  - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Yến Ngọc

   Trường đã hoàn chỉnh các tiêu chuẩn và  được công nhận chuẩn Quốc gia vào năm 2006.

   Năm 6/2010 trường được xây dựng thêm 1 phòng hành chính và  phòng học mới kiên cố.

 

*Giai đoạn: 2013 đến nay:

- Hiệu trưởng: Dương Ngọc Huệ

- Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Hòa

- Phó Hiệu trưởng: Vũ Minh Quyên

Một số hình ảnh về buổi Lễ công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Một số hình ảnh hoạt động của trườngTin mới