Trường MN Hoa Mai
                 
I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP :

 

Trường Mầm non Hoa Mai được tọa lạc tại số 121, ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tân Thành phố Tây Ninh; trước đây trường được thành lập với tên Mẫu giáo Liên xã đến năm 2003 đổi tên trường Mẫu giáo Hoa Mai; năm học 2008-2009 trường có 03 điểm trường ở 3 ấp khác nhau; năm học 2012-2013 cơ sở 3 phát triển thành 01 trường mới (MG Hoa Lan); đến năm 2013 Trường được đổi tên Mầm non Hoa Mai theo Quyết định số 338/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 5 năm 2013 của UBND Thị xã và chỉ còn 01 điểm;

- Trường luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố về mọi mặt, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật  chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn được đảm bảo;

          - Ban đại diện Cha mẹ học sinh đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Thành phố, của địa phương về công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 II. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

*Giai đoạn : 1995-2002 là trường mẫu giáo Liên Xã (Thạnh Tân- Tân Bình)

  -Hiệu trưởng: Cô Bùi Kim Thắm;

  - Cơ sở vật chất của trường có 04 phòng học; Tổng số: 130 học sinh.

*Giai đoạn : 2003 – 2011 là trường mẫu giáo Hoa Mai

  -Hiệu trưởng: Cô Bùi Kim Thắm;

  -Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Sương;

  -Phó Hiệu trưởng: Châu Thị Kim Loan;

  - Bắt đầu từ năm 2007, trường được xây thêm 3 phòng học mới, tiếp theo ba năm sau trường được xây thêm 3 phòng học mới, có 305 học sinh / 9 lớp học tại 3 điễm trường.

*Giai đoạn : 2012 - 2013 là trường mầm non Hoa Mai.

  - Hiệu trưởng: Cô Bùi Kim Thắm;

  -Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Sương;

 - Được sự tham mưu của phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã, trường được khởi công xây dựng từ tháng 12/2011 theo dự án đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 2 do Ban quản lý dự án thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh) làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2012.

*Giai đoạn : 2013 đến nay là trường mầm non Hoa Mai.

  -Hiệu trưởng: Phạm Thị Sương;

  -Phó Hiệu trưởng: Châu Thị Kim Loan;

-Phó Hiệu trưởng: Ngô Thị Mỹ Lý;

- Ngày 24/02/2014 trường được nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo QĐ số 388/QĐ – UBND.

* Một số hình ảnh trong Lễ Công nhận trường Đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2

Tin mới