Trường TH Nguyễn Du

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG:

- Về mặt lịch sử: Tên trường được thay đổi qua từng thời điểm: theo thời gian, cụ thể như Trường Từ Thiện, Trường Hiệp Lễ 2, Trường PTCS Hiệp Ninh, Trường PTCS Hiệp Ninh A và có tên trường Tiểu học Nguyễn Du kể từ ngày 15/8/1989 cho đến nay.

- Hiện nay Hiệu trưởng nhà trường: Cô Trần Ngọc Sương cùng với phó Hiệu trưởng là cô Trần Thị Bích Huệ đang chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của trường.

- Những nổ lực cố gắng của Ban giám hiệu và gần 40 thành viên của nhà trường đã đưa Trường tiểu học Nguyễn Du từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” nhiều năm liền trở thành trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 từ năm học 2008 – 2009.

- Và một lần nữa với sự nổ lực rất lớn của Hội đồng sư phạm, trường đã từng bước  nâng danh hiệu trường lên “Tập thể lao động xuất sắc” từ năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 cho đến nay.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Vận động trẻ ra lớp hàng năm:        100%.

- Duy trì sĩ số hàng năm:                              100%.

- Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 99% - 100%.

- HT CTTH hàng năm đều đạt:         100%.

- Hàng năm đều có giải học sinh đạt trong các hội thi vòng tỉnh: Viết chữ đẹp, Olympic tiếng Anh, HKPĐ; giáo viên đạt hội giảng vòng tỉnh.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tiến đến trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 và phấn đấu trở thành trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2, cần có:

- Nội bộ đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên, với tinh thần tự học, tự rèn nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên tham mưu tốt với các cấp lãnh đạo: Sở Giáo Dục & Đào tạo, Phòng Giáo Dục & Đào tạo, với cấp ủy và chính quyền địa phương.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

           - Phát huy tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc huy động nguồn lực và trí lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của Đảng hiện nay.
Tin mới