Trường TH Nguyễn Khuyến

 

GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

    Trường TH Nguyễn Khuyến tiền thân là trường PTC1 Tân Bình A  và được đổi tên thành Trường TH Tân Bình A theo Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 17 tháng 10 năm 1991 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành. Sau đó đổi tên thành trường TH Nguyễn Khuyến theo Quyết định số 127/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh. Trường tọa lạc tại số 82, lộ 12B, tỉnh lộ 793, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, số điện thoại: 066.3839128. Đây là một xã vùng ven Thành phố, đời sống vật chất kinh tế của nhân dân còn khó khăn, hầu hết học sinh là con em gia đình làm mướn, làm thuê, lao động nghèo khó. Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của học sinh và sự nhiệt tình của cha mẹ học sinh đã hỗ trợ nhà trường về vật lực, tài lực từ đó có những bước đi vững chắc đáp ứng với yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia.

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

*Giai đoạn : 1991-2004

  - Hiệu trưởng: Thầy Mai Hữu Dực

  - Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Đình Hồ

Cơ sở vật chất có 10 phòng học; Tổng số học sinh: 250 học sinh.

*Giai đoạn : 2004-2009

  - Hiệu trưởng: Thầy Mai Hữu Dực

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Văn Anh Thư

 Cơ sở vật chất có 10 phòng học; Tổng số học sinh: 270 học sinh.

*Giai đoạn : 2009-2010

  - Hiệu trưởng: Thầy Mai Hữu Dực

- Phó Hiệu trưởng: Cô Lê Thị Út

  Được sự tham mưu của phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã, trường được khởi công xây dựng từ tháng 9/2008 theo dự án đạt chuẩn Quốc gia do Ban quản lý dự án thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh) làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2009. Trường đã hoàn chỉnh các tiêu chuẩn và  được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 18/01/2010 với quy mô cơ sở vật chất có 27 phòng, trong đó có 15 phòng học và các phòng chức năng. Tổng số học sinh: 388 học sinh.

 

Một số hình ảnh về buổi Lễ Công nhận trường Đạt chuẩn Quốc Gia.

 

 

 

 

 

 

 *Giai đoạn : 2010-2011:

  - Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hữu Học

  - Phó Hiệu trưởng: Cô Lê Thị Út

 Cơ sở vật chất có 27 phòng, trong đó có 15 phòng học và các phòng chức năng; Tổng số học sinh: 401 học sinh.

*Giai đoạn : 2011 -2013:

  - Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hữu Học

  - Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Xuân Hòa

 Cơ sở vật chất có 27 phòng, trong đó có 15 phòng học và các phòng chức năng; Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó có 88% trên chuẩn.

*Giai đoạn : 2014 -2015:

 - Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hữu Học

  - Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Xuân Hòa

 Cơ sở vật chất có 27 phòng, trong đó có 15 phòng học và các phòng chức năng; Tổng số học sinh: 466 học sinh. Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 theo Quyết định số 822/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2015.

 

 Trường TH Nguyễn Khuyến tiếp tục phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt trong thời gian tới.

Tin mới