Trường TH Trương Định


         
           VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH

                        TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

 ( Theo Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia).

  Trường Tiểu học Trương Định toạ lạc tại số 56 đường Bời Lời, ấp Ninh Thọ xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trường được xây dựng năm 1965, đến năm 1989 mang tên trường Tiểu học Trương Định được thành lập theo Quyết định 33/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 1989 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành;

 Trường được quy hoạch xây dựng kiên cố hóa theo giai đoạn tiến đến đạt chuẩn với yêu cầu phát triển giáo dục ở địa phương đảm bảo cho việc học 2 buổi/ ngày; chịu trách nhiệm phổ cập giáo dục trong địa bàn ấp Ninh Thọ, Ninh Lộc và Ninh An xã Ninh Sơn thị xã Tây Ninh. Trường được đưa vào sử dụng đầu năm học 2013 - 2014 và được hoàn chỉnh cơ sở vật chất tiếp cận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trường đảm bảo đủ số lượng và loại hình giáo viên theo quy định hiện hành.

            Trong các năm học trước, tuy trường lớp, trang thiết bị dạy học, các công trình phụ còn thiếu, không đúng quy cách nhưng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo từng năm học. Với ý chí vươn lên, từng bước nhà trường phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đòi hỏi tính tập thể, tinh thần đoàn kết cao của đơn vị, trong 3 năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Ngành, của Cấp uỷ, chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Trương Định với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể thầy, cô giáo đã đưa đơn vị từng bước đạt được những thành tích theo kế hoạch đề ra. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào ngày 31 tháng 12 năm 2013( QĐ số 2826/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh)

KỶ YẾU

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH

 

Địa chỉ: 56  đường số 13 Đường Bời Lời, Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh Tây Ninh.

 I. THÀNH LẬP TRƯỜNG:

Năm 1989 trường được thành lập với tên gọi Trường Tiểu học Trương Định theo Quyết định số: 33-QĐ/UBND ngày 15/08/1989 do huyện Hòa Thành cấp.

Đến năm 2001 Thị xã được chia địa giới hành chính trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tây Ninh quản lý( Nay là phòng Giáo dục thành phố Tây Ninh- tỉnh Tây Ninh).

 II/ BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ:

* Năm 1989 đến năm 2006

          - Hiệu trưởng: Thầy Trần Quan Nghĩa

           - Phó Hiệu trưởng: Thầy Trần Văn Thanh (1989-1990)

                               Thầy Trần Thái Viễn (1989-1990)

                                         Thầy Ngô Hoàng Thanh (1990-1993)     

                                         Thầy Nguyễn Minh Hùng (1993-1994)   

                                         Thầy Lê Đức Tụng (1994-2003)    

                                         Thầy Nguyễn Xuân Hoà (2002-2005)

                                         Thầy Nguyễn Hữu Cần (2002-2006)

* Năm 2006 đến năm 2012

          - Hiệu trưởng :       Thầy Võ Hồng Châu

         - Phó Hiệu trưởng : Thầy Nguyễn Hữu Cần (2006-

                                         Thầy Ngô Quốc Dũng (2009-2011)

                                         Thầy Đinh Hoàng Hảo (2011-2012)

* Năm 2013

          - Hiệu trưởng:        Thầy Nguyễn Văn Trung

          - Phó Hiệu trưởng: Thầy Đinh Hoàng Hảo ( 2011 đến 13/01/2014)

          - Phó Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Hồng Tình( 3/2014)

 * Một số hình ảnh về Lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Tin mới