Trường THCS Nguyễn Văn Linh


I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

    Trường THCS Nguyễn Văn Linh tiền thân là trường cấp I, II Bình Minh  và được tách ra đổi tên thành Trường THCS Bình Minh  theo Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, sau đó đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Văn Linh theo Quyết định số 126/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thị xã. Trường tọa lạc số 23 - đường Trần Văn Trà- ấp Kinh tế - xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh, số điện thoại: 066.3823268. Đây là một xã vùng ven Thị xã, đời sống vật chất kinh tế của nhân dân còn khó khăn, hầu hết học sinh là con em gia đình làm mướn, làm thuê, lao động nghèo khó. Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của học sinh và sự nhiệt tình của cha mẹ học sinh đã hỗ trợ nhà trường về vật lực, tài lực từ đó có những bước đi vững chắc đáp ứng với yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia.

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

*Giai đoạn : 1995-1996

  -Hiệu trưởng: Thầy Huỳnh Văn Tình;

  Cơ sở vật chất của trường có bốn phòng học; Tổng số: 120 học sinh.

*Giai đoạn : 1997-2000

  -Hiệu trưởng: Thầy Huỳnh Văn Tình

  -Phó Hiệu trưởng: Thầy Phạm Duy Khang

  Bắt đầu từ năm 1997, trường được xây thêm 4 phòng học mới, tiếp theo ba năm sau trường được xây thêm 5 phòng học mới, qui mô 498 học sinh với 11 lớp học.

*Giai đoạn : 2000-2010

  -Hiệu trưởng: Thầy Huỳnh Văn Tình

  -Phó Hiệu trưởng: Thầy Phạm Duy Khang

  Năm 2006, trường được xây dựng thêm 3 phòng làm việc và 5 phòng học mới nâng số phòng học lên 18 phòng, qui mô 498 học sinh với 13 lớp học.

*Giai đoạn : 2010 đến nay:

  -Hiệu trưởng: Thầy Lê Đức Tụng

  -Phó Hiệu trưởng: Thầy Phạm Duy Khang   

  Được sự tham mưu của phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã, trường được khởi công xây dựng từ tháng 7/2011 theo dự án đạt chuẩn Quốc gia do Ban quản lý dự án thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh) làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2013.

  Trường đã hoàn chỉnh các tiêu chuẩn và  được công nhận chuẩn Quốc gia vào năm 2013.

  Một số hình ảnh về buổi Lễ Công nhận trường Đạt chuẩn Quốc Gia.


Trường THCS Nguyễn Văn Linh tiếp tục  phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt trong thời gian tới.

Tin mới