Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị CBCC, GV năm học 2017-2018.

Vào ngày 29/9/2017, Phòng GDĐT thành phố Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017-2018, với tổng số 19/19 CBCCVC và đại diện Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tham dự.

                               Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Nhằm đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được trong năm học qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới. Kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017:

Về danh hiệu thi đua chuyên môn:

-  Đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh quy định trong đó 17 chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

-  Đơn vị đạt Tập thể Lao động xuất sắc, Lá cờ đầu của Tỉnh.

-  Đạt danh hiệu lao động tiên tiến 20/20 CB.CC.VC – tỷ lệ 100%, đạt 04 chiến sĩ thi đua cơ sở, Sở Giáo dục Đào tạo tặng giấy khen cho 03 cá nhân.
       Về danh hiệu thi đua công đoàn: Công Đoàn cơ quan đạt vững mạnh, được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen; Nữ 2 giỏi đạt 12/12  – tỷ lệ: 100%; 01 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, 04 cá nhân được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen, 02 cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng giấy khen; Gia đình nhà giáo văn hoá đạt 20/20; Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 20/20 – tỷ lệ 100%.

Ông Lê Minh Hoàng-Thành ủy viên - Trưởng phòng GDĐT Thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Chỉ tiêu thực hiện năm học 2017-2018:

- Danh hiệu thi đua chuyên môn:

*  Tập thể:  Lao động xuất sắc –Lá cờ đầu của Tỉnh, đạt và vượt 18 chỉ tiêu thi đua. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng 3.

* Cá nhân:

Lao động tiên tiến: 19/19;Chiến sĩ thi đua cơ sở: 07; Chiến sĩ thi đua Tỉnh: 01

Đề nghị tặng:

Huân chương lao động hạng 3: 01; Bằng khen của Chính phủ: 04;Bằng khen UBND Tỉnh: 01.

- Danh hiệu thi đua Công đoàn:Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo vững mạnh và đề nghị LĐLĐ Tỉnh khen;

Công đoàn viên xuất sắc 19/19 (100%);Nữ 2 giỏi: 11/11;Gia đình Nhà giáo văn hoá: 19/19.

- Cơ quan đạt đơn vị văn hóa; cơ quan đạt an toàn về ANTT; thực hiện tốt công tác “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
          
          Đại biểu tham dự Hội nghị cùng chụp ảnh lưu niệm

Trong một buổi làm việc, Hội nghị đã được kết thúc bằng việc ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Phòng GDĐT và CTCĐ cơ quan cùng phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra cho năm học 2017-2018./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
Tin mới