THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN VÀ TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Giáo dục Thành phố thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển và tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm học 2021-2022:

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới