THÔNG BÁO HỦY BỎ VÀ CÔNG NHẬN NGƯỜI DỰ TUYỂN CÓ KẾT QUẢ THẤP HƠN LIỂN KỀ TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Giáo dục và Đào tao Thành phố thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển và công nhận người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021:

Tập tin: 01 QĐ hủy kết quả 08 VC và Công nhận 03 VC liền kề_Signed.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới