THÔNG BÁO KIỂM TRA NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố thông báo thời gian và nội dung kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2019-2020:
THÔNG BÁO KIỂM TRA SÁT HẠCH.pdf
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới