Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh thông báo thời gian sơ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020.

           Phòng GDĐT Thành phố Tây Ninh thông báo thời gian sơ tuyển và kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

1. Sơ tuyển

a. Đối với giáo viên Mầm non

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29/10/2019.

- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT Thành phố Tây Ninh (Số 014, Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, Thành phố Tây Ninh).

b. Đối với giáo viên Tiểu học

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 29/10/2019.

- Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT Thành phố Tây Ninh (Số 014, Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, Thành phố Tây Ninh).

2. Kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 05/11/2019.

- Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, Phường 3, Thành phố Tây Ninh.

           Phòng GDĐT Thành phố Tây Ninh trân trọng thông báo./.


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới