KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố thông báo kết quả và thời gian phúc khảo như sau:
- Kết quả kiểm tra, sát hạch (ketquakiemtrasathach.pdf).
- Thời gian, địa điểm nhận đơn xin phúc khảo:
+ Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 28/11/2018 (MAU DON XIN PHUC KHAO.doc).
+ Đơn xin phúc khảo nộp tại bộ phận Tổ chức, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố (trong giờ hành chính).
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới