KHAI MẠC KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019
Sáng ngày 12/11/2018, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019 tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019.
Tổng số thí sinh tham gia: 44 thí sinh, sau khi có kết quả kiểm tra, sát hạch Hội đồng sẽ tiến hành xét tuyển để chọn 22 viên chức mầm non theo chỉ tiêu được giao.


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới