THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP TRUNG THÍ SINH THAM DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019 thông báo:
1. Thời gian tập trung: 6 giờ 45 phút ngày 12/11/2018 thí sinh tập trung tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố để xem sơ đồ phòng kiểm tra, sát hạch, rà soát số báo danh.
2. Một số lưu ý đối với thí sinh
2.1 Quy định:

- Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; thí sinh không đến hoặc đến sau thời gian phát đề 15 phút xem như bỏ kiểm tra.

- Ngồi đúng chỗ theo sơ đồ đánh số báo danh.

- Chỉ được mang vào phòng thi: Viết, thước và các tài liệu (bản gốc, không được photo):

+ Sách Chương trình Giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non) của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non  Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) theo Thông tư28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non.

- Không được mang vào phòng: Điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác.

- Thí sinh không được phép ra ngoài trong suốt thời gian thi, trong trường hợp quá cần thiết phải ra ngoài thì phải có GT hành lang đi theo giám sát (sau 1/3 thời gian làm bài).

- Khi hết thời gian làm bài, thí sinh nộp bài kiểm tra, giám thị kiểm tra đủ số bài và cho phép ra về thí sinh mới được ra khỏi phòng thi.
2.2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh

- Thí sinh nhờ người khác dự kiểm tra hộ sẽ bị đình chỉ. Hình thức kỷ luật đình chỉ do Trưởng Ban kiểm tra sát hạch quyết định và công bố công khai tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị đình chỉ kiểm tra được chấm điểm 0.

- Các trường hợp thí sinh vi phạm Nội quy, giám thị sẽ lập biên bản công khai tại phòng kiểm tra, giám thị báo cáo ngay với Trưởng Ban kiểm tra sát hạch.

- Thí sinh khi phát hiện những người vi phạm Nội quy thì báo cho giám thị, Trưởng Ban kiểm tra sát hạch xem xét xử lý.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới