THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019
Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019 thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia kiểm tra sát hạch

Tất cả các thí sinh đạt sơ tuyển (ketquasotuyen-1.pdf).

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018 (thứ Hai). Sau khi khai mạc, sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch. Thời gian kiểm tra 90 phút kể từ thời gian phát đề.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

3. Nội dung Kiểm tra, sát hạch

* Nội dung ôn tập:

- Sách Chương trình Giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non) của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non  Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non.

* Thực hành soạn giáo án:

Người dự tuyển soạn giáo án giảng dạy trên giấy (01 tiết học) về kiến thức chuyên môn. Thời gian làm bài tối đa 90 phút (theo mẫu giáo án thực hành đính kèm mau giao an.doc).

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới