Thông báo thời gian sơ tuyển và kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố năm học 2018-2019 thông báo kế hoạch sơ tuyển và kiểm tra, sát hạch, cụ thể như sau:

          1. Sơ tuyển

1.1. Thời gian, địa điểm

- Dự kiến 01 ngày, vào lúc 8 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

1.2. Nội dung sơ tuyển

- Thí sinh giới thiệu sơ lược về bản thân (họ và tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năm tốt nghiệp, chuyên ngành đào tạo, trường đào tạo).

- Thí sinh bốc thăm câu chuyện kể thuộc chương trình giáo dục mầm non của hội đồng tuyển dụng đã in sẵn, sau đó thí sinh đọc lại câu chuyện kể để hội đồng đánh giá giọng nói.

- Thời gian thể hiện hai nội dung trên của một thí sinh khoảng 10 phút.

          2. Kiểm tra, sát hạch

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018 (thứ Hai). Sau khi khai mạc, sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch. Thời gian kiểm tra 90 phút kể từ thời gian phát đề.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.

2.2. Nội dung Kiểm tra, sát hạch

* Nội dung ôn tập:

- Sách thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non (chương trình khung) của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề (trẻ 5 – 6 tuổi).

* Thực hành soạn giáo án:

Người dự tuyển soạn giáo án giảng dạy trên giấy (01 tiết học) về kiến thức chuyên môn. Thời gian làm bài tối đa 90 phút (theo mẫu giáo án thực hành đính kèm).

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ tuyển và kiểm tra, sát hạch viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019 của thành phố Tây Ninh./.

MẪU GIÁO ÁN

- Tên chủ đề:

- Chủ đề nhánh:

- Lĩnh vực phát triển giáo dục:

- Tên hoạt động:

I. Mục đích yêu cầu :

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Thái độ:

II. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:

- Đồ dùng của trẻ:

- Nội dung tích hợp:

III. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 (giới thiệu bài): trò chuyện, dùng câu hỏi, câu đố, trò chơi, tạo tình huống...dẫn dắt trẻ vào nội dung chính của bài.

 Hoạt động 2 (nội dung bài): Tạo cơ hội cho trẻ tiến hành các hoạt động để lĩnh hội phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ.

 

  Hoạt động 3: Thực hành trải nghiệm những kiến thức, kỹ năng trẻ vừa lĩnh hội.

 

 Hoạt động..(tùy chủ đề, lĩnh vực giáo dục mà giáo viên lựa chọn thêm hoặc bớt hoạt động)

 Kết thúc: Củng cố, hệ thống lại những nội dung trẻ thu nhận được trong quá trình học

  - Trẻ được quan sát, lắng nghe, tham gia vào hoạt động do giáo viên tổ chức.

  - Trẻ tìm tòi khám phá theo hình thức cá nhân, nhóm.

 Xác định nhiệm vụ của trẻ cần làm:

 - Tích cực tham gia các hoạt động, sử dụng đồ dùng, tranh ảnh...

 - Cá nhân tự tìm hiểu, trao đổi, làm việc theo nhóm.

 - Theo dõi, tự kiểm tra tìm cách làm tốt hơn.

 

 

 

 - Trình bày kết quả công việc.

 

 

Lưu ý:

- Giáo viên căn cứ vào mục đích yêu cầu của từng hoạt động, từng chủ đề để lựa chọn nội dung cơ bản thiết kế các hoạt động cho giáo án.

     - Hoạt động của giáo viên và hoạt động của trẻ ở bảng trên không có quan hệ hàng ngang.


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 
Tin mới